Deltana S44R4BK 4" x 4" Plain Bearing 1/4" Radius Corner Door Hinge - Pair

4" x 4" Plain Bearing 1/4" Radius Corner Door Hinge - Pair