Berenson Euro Moderno Knob 1-3/16 in Dia

Euro Moderno Knob 1-3/16" Dia